Nigdy nie zapomnę o Tobie

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!» Iz 49, 15

Czy w trudnych doświadczeniach przechodzi Ci przez umysł myśl, że Bóg o Tobie zapomniał?… Czy uwierzyłeś kiedyś w te podszepty diabła – ojca kłamstwa?… Otwórz dzisiaj szeroko swoje uszy i serce na słowa, które Pan pisze przez Izajasza: ,,Nigdy o Tobie nie zapomnę!”… Trzymaj się tego zdania w najcięższych chwilach, a przetrwasz je… Ufaj w biedzie i dostatku… On zrobi wszystko, aby doprowadzić Cię do Siebie… Czasami będzie bolało… Mimo wszystko nie poddawaj się… Te doświadczenia mają swój cel… One odrywają od ziemi i zbliżają do nieba… I chwała Bogu za nie!… Myślę, że gdyby Bóg ich nie dopuszczał, to niebo miałoby mniej mieszkańców…
Panie dziękuję Ci za dzisiejsze słowa, w których przypominasz mi, że zawsze o mnie pamiętasz… Dziękuję Ci za Twoją bliskość, której mogę doświadczać każdego dnia…

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze. Ps 145, 14. 17-18

Dodaj komentarz