Niczym niezastąpiony pokój

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał». J 14, 27-31a

Czytaj dalej Niczym niezastąpiony pokój

Rozkosz inna niż wszystkie przyjemności

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia
niż z wszelkiego bogactwa.
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia,
ponad miód słodsza dla ust moich.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki,
bo są radością mojego serca.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
bo pragnę Twoich przykazań.
Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131

Czytaj dalej Rozkosz inna niż wszystkie przyjemności

Oczy

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». Łk 10, 17-24

Czytaj dalej Oczy

Gdzie jest Twoje serce?

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Mk 7, 5-8

Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale coraz więcej ludzi przywiązuje swoje serca do tego, co światowe. Dzieje się tak już od najmłodszych lat, gdy dzieci bardzo płaczą, gdy nie otrzymują tego, czego pragną. Po takim emocjonalnym szantażu rodzice uginają się i zaspokajają przyziemne potrzeby swoich pociech poprzez zabawki, słodycze i przeróżne gadżety. Taki mechanizm nie jest obcy także młodzieży i dorosłym, którzy także mają smutne serca, gdy nie spełniają się ich ludzkie pragnienia.

W takiej sytuacji zobacz dzisiejsze słowa Jezusa, który obnaża serca faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Chrystus upomina ich i pokazuje, że skupiają się na przepisach prawa, a sercami są daleko od Boga. Dodaje, że taka postawa jest fałszywa i zgubna. Przecież Stwórca zna serce każdego człowieka. Po co udawać kogoś, kim nie jest się naprawdę?

Podziękuj dzisiaj Jezusowi za to trudne zdanie. Popatrz razem z Nim na swoje serce. Poproś o łaskę widzenia swojego wnętrza. Może dostrzeżesz to, co oddaliło Cię od Boga i postanowisz wrócić tak na serio do swojego Pana i Zbawiciela. Nie bój się tego. Naprawdę jesteś w stanie zerwać ze wszystkimi bożkami, które stworzyłeś sobie w życiu. W tym czasie, który zyskasz zacznij nadrabiać relację z Jezusem. Jestem pewien, że On pomoże Ci wydobyć czyste piękno z Twojego człowieczeństwa. Nie lękaj się zmian. Po coś teraz czytasz te słowa. Pan jest i będzie z Tobą i we wszystkim pomoże Ci.

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. 1 Krl 8, 22-23

Czcij Pana z całego serca, a nie tylko ustami, które raz chwalą Boga, a za chwilę czczą diabła poprzez kłamstwa, wulgaryzmy i obmowę. Jeśli zwrócisz się całym sobą do Jezusa, to Twoje usta poprowadzą wielu ludzi do prawdziwego szczęścia;

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Ps 84, 3
Nakłoń me serce do Twoich napomnień. Ps 119, 36a

Panie Jezu, dziękuję za dzisiejsze słowo napomnienia, które pomaga mi stanąć w prawdzie. Pragnę być blisko Ciebie całym moim sercem, duszą i ciałem. Oczyszczaj mnie z wszystkiego, co oddala moje wnętrze od Ciebie. Zabierz to, co niszczy naszą relację. Prowadź mnie, abym kochał Cię z całych sił i głosił innym Twoją miłość, aby ludzie w każdym powołaniu mieli serca skierowane najpierw ku Tobie.

Dzisiejszy załączniki rozpalą Twoje serce:

oraz

Jesteś umiłowanym dzieckiem

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 10-11

Czytaj dalej Jesteś umiłowanym dzieckiem