Spragnieni

(…)A wielki tłum chętnie Go słuchał. Mk 12, 37

Wczoraj wpatrywałeś się w Ciało i Krew Chrystusa… Uzmysławiałeś sobie, jak wielkim darem jest dla Ciebie obecność Zbawiciela w sakramencie Eucharystii… Dzisiaj natomiast możesz zatrzymać się nad kolejnym darem, który Bóg zostawił dla Ciebie – to Jego Słowo… Ono ma niewyobrażalną moc… Zmieniło już miliony serc… Zmieni także i Twoje, jeśli tylko będziesz stale z nim przebywał…
Wyobraź sobie tłum z dzisiejszej Ewangelii, który słucha każdego słowa Jezusa z zapartym tchem … Jest w nich chęć i szczere pragnienie zgłębiania nauki Jezusa… Czy podobnie jest u Ciebie?… Może słyszałeś Go już setki razy, a to słowo nie mogło się zakorzenić w Twoim sercu… Spróbuj dzisiaj po raz kolejny… Otwórz Pismo święte… Pomódl się do Ducha Świętego… Przeczytaj krótki fragment… Potrwaj przy nim – chociaż minutę… Jeśli nie zrozumiesz tego słowa – nie poddawaj się… Pan z czasem otworzy Twoje serce i zacznie zmieniać Twoje życie!
Dziękuję Ci Panie za łaskę chętnego pochylania się nad Twoim słowem… Dzięki niemu mogę wewnętrznie nasycać się Twoją miłością! Dziękuję za łaskę dzielenia się Twoim Słowem!

Dodaj komentarz