Jedno Ciało

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Ef 5, 31-32

Zwróć uwagę na swoich rodziców… Czy ich zachowanie względem siebie przypomina Ci, że są jednym ciałem?… Idąc dalej, czy widzisz tą jedność w swojej rodzinie, klasie, szkole, pracy?… Wiesz jak jest… Dlaczego bracia i siostry w Chrystusie Panu (ponad 90 % ochrzczonych) nie szanuje się nawzajem?… Przecież każdy z nas jest członkiem Ciała Chrystusa… Dlaczego tak łatwo dajemy zwodzić się diabłu, który wszystko niszczy i pustoszy?… Bóg przypomina Ci dzisiaj fundamentalną potrzebę jedności między ludźmi, którzy tworzą Chrystusowy Kościół… Jezus powołuje Cię dzisiaj do konkretnej przemiany serca… Zadbaj najpierw o jedność z Nim, a znajdziesz siłę na budowanie jedności z każdym bratem i siostrą…

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». Łk 13, 18-19

To Słowo wskazuje , że możesz być pięknym, wielkim drzewem, z którego Pan Bóg wyprowadzi wiele dobra… Wzrastaj w ogrodzie pełnym ducha modlitwy… Spotykaj się z Jezusem w swojej izdebce i pielęgnuj relację z Nim… Tak rodzą się święci…
Wczoraj usłyszałem krótką historyjkę o św. Janie Pawle II, który miał tak silne pragnienie modlitwy, że potrafił odejść od gości przy stole, żeby na 5 minut spotkać się z Jezusem w swojej kaplicy…
Pamiętam, że miałem równie wielką potrzebę modlitwy po rekolekcjach ignacjańskich.. Potrafiłem odejść od gości, mówiąc, że pragnę już iść i porozmawiać z Jezusem… To było tak silne i piękne…
Myślę, że każdy z nas ma duszę nastrojoną ku Stwórcy… Trzeba tylko dokopać się do tego najgłębszego pragnienia…

Niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn)

Panie, dziękuję za dzisiejsze słowo o jedności… Pomóż mi trwać w jedności z Tobą… Bądź we mnie i kochaj innych, abym mógł jak najwięcej dusz doprowadzić do jedności z Tobą…

Dodaj komentarz