Dziel swój chleb

Tak mówi Pan: «Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połam; dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”. Iz 58, 6b-9a

We wspomnienie św. Brata Alberta Kościół daje nam piękne słowo Boże. Patron ubogich oraz bogaczy pozostawiających swoje ziemskie bogactwo, rozrywał kajdany zła poprzez Bożą miłość, rozwiązywał więzy niewoli, wypuszczał na wolność uwięzionych, łamał wszelkie jarzmo, DZIELIŁ SWÓJ CHLEB Z GŁODNYMI, wprowadzał do domu biednych tułaczy, nagich przyodziewał i nie odwracał się od współziomków. Światło Boże wzeszło w nim jak zorza. Chwała Pańska była z nim. Gdy wołał, Pan odpowiadał: ,,Oto jestem”.
Czy jesteś gotowy iść taką drogą razem z Chrystusem i św. Bratem Albertem?

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym». Mk 10, 21-30

Możesz tak jak bogaty młodzieniec wypełniać wszystkie przykazania i nadal mieć niespokojne serce. Ale przyjdzie ten moment spotkania z najczystszą miłością Jezusa i zaproszenie do oddania Mu (także w ubogich) wszystkiego. Wtedy poczujesz pełną wolność. Nie przerażaj się tym, jak Apostołowie. U BOGA WSZYSTKO JEST MOŻLIWE! Zyskasz wiele już w tym czasie, a życie wieczne w przyszłości. Nie zniechęcaj się prześladowaniami, one pomogą Ci wydoskonalić się w bezinteresownej miłości. Bądź całkowitym darem z siebie jak św. Brat Albert.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 1 Kor 1, 27-29

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że pochyliłeś się nade mną – głupim w oczach świata. Nie ma we mnie żadnej ludzkiej mocy. Jesteś TY. W Tobie jest cała moja siła!
Maryjo, kochana Mamo, prowadź mnie do świętości na drodze ubóstwa.
Św. Józefie, opiekuj się mną dzisiaj i przez całe życie, abyśmy razem mogli wielbić Boga na wieki.
Św. Bracie Albercie, dziękuję za codzienne wsparcie. Proszę, wstawiaj się za mną, abym trwał dalej w bezinteresownej miłości do ubogich.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz