Dziecięce serce

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Mk 10, 13-16

Wejdź sercem w powyższy obraz. Stań się na chwilę znowu małym dzieckiem w objęciach Jezusa. Poczuj Jego dotyk. Przyjmij błogosławieństwo. Poczuj pełnię bezpieczeństwa. Nie ważne, ile masz teraz lat. Choćbyś miał naprawdę słuszny wiek, to nadal możesz odkrywać w sobie prawdziwą tęsknotę dziecka. W Bożych ramionach odnajdź na nowo pełne zaufanie i pokój serca wynikające z tego, że wszechmocny Stworzyciel świata kocha Cię, akceptuję i da wystarczająco siły, żeby poradzić sobie z problemami i najcięższymi obowiązkami.

Jeżeli czujesz, że za bardzo wziąłeś w swoje ręce sprawy tego świata i stałeś się zbyt dorosły, żeby uniżać się przed Bogiem, to poproś dzisiaj o odnowienie Twojego serca na wzór serca dziecka. Uwierz mi, że to jest najlepsza droga na uspokojenie swojego przemęczonego umysłu i ciała. Nie musisz wszystkiego ogarniać sam. Masz przy sobie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Zapraszaj ich stale i proś o konkretne rady, natchnienia i siłę do ich realizacji.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Por. Mt 11, 25

Nie bój się przyjąć postawę prostaczka, który wszystko oddaje Panu i robi, co w jego mocy, aby być dobrym człowiekiem.

Warto pochylić się jeszcze nad słowami Mądrości Syracha. Przeczytaj poniższy tekst powoli i zobacz jak pięknie jesteś stworzony przez Boga;

Pan stworzył człowieka z ziemi i znów kazał mu do niej wrócić. Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni, dał im też władzę nad wszystkim, co jest na ziemi. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył.

Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Święte imię Jego wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i praw swoich ich nauczył. Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały donośność Jego głosu. Rzekł im: «Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości!» I dał każdemu z nich przykazania co do jego bliźniego. Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami. Syr 17, 1-15

Bóg umieścił swoje oko w Twoim sercu. To wielki dar, dzięki któremu możesz widzieć piękno Stwórcy i stworzenia oraz siebie samego. Masz także wolną wolę, język, oczy, uszy, serce zdolne do myślenia. Skorzystaj z tych wszystkich darów. Niech Twoje życie będzie codziennym uwielbieniem Pana za Jego dobroć i łaskawość!

Panie, dziękuję dzisiaj za każdą chwilę, w której mogłem poczuć się jak dziecko w Twoich ramionach. Dzięki dzisiejszej Ewangelii mogłem przez chwilę znowu doświadczyć Twojego dotyku. Tobie ufam i nie lękam się niczego.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci wejść w świat dzieci:

oraz

Dodaj komentarz