Małżeństwo i przyjaźń

I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Mk 10, 2-12

Każde sakramentalne małżeństwo jest powołane do jedności. Z Bożą pomocą i otwartym sercem małżonków zawsze będzie wystarczająco siły, aby rozwijać miłość małżeńską i promieniować prawdziwym światłem dla dzieci i wszystkich dokoła. Jeśli u kogoś pojawia się mniejszy lub większy kryzys, to trzeba wrócić przed ołtarz i błagać Jezusa na kolanach o nawrócenie i odnowienie miłości. Uważam, że każdy, kto szczerze oddaje swoje małżeństwo Bogu – wytrwa w nim do końca życia. Nie tylko wytrwa, ale jeszcze pomoże wielu osobom w trudnościach, dzięki wierze i wypływającej z niej silnej woli.

Niestety coraz więcej osób słucha świata zamiast Pana Boga. W konsekwencji mamy tysiące rozbitych rodzin, płaczących dzieci i jedną wielką falę zgorszenia poprzez odejście od fundamentalnych wartości. Biedne jest serce człowieka, które zapomniało o złożonej przysiędze. Jego bieda jest jeszcze większa, gdy idąc własną drogą namawia do grzechu innych. Oby takie serca wróciły jak najszybciej na drogę prawdy.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Por. J 17, 17ba

W kontekście dzisiejszej Ewangelii ciekawe jest to, że pierwsze czytanie jest o przyjaźni. Autor przestrzega przed pochopnym wybieraniem przyjaciela, ponieważ niektórzy robią tylko dobre wrażenie, a potem okazują się fałszywi. W kontekście małżeństwa myślę, że to słowo dobrze zachęca do prawdziwej i wypróbowanej przyjaźni w okresie narzeczeństwa. W końcu bardzo ważne jest wzajemne zaufanie, które jest wielkim skarbem w małżeństwie.

Miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy miłe słowa. Żyjących z tobą w pokoju niech będzie wielu, ale doradców – jeden na tysiąc! Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj! Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie pozostanie nim w dniu twego ucisku.

W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem. Oddal się od swoich nieprzyjaciół, a miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi. Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel. Syr 6, 5-17

Jeśli jesteś już w małżeństwie i czujesz, że mąż/żona nie jest jednocześnie Twoim przyjacielem, to stań dzisiaj w prawdzie i zauważ, że Twoja druga połówka wie o Tobie najwięcej. Ponad to on/ona jest z Tobą jednym ciałem. Dlaczego cokolwiek ukrywasz przed nią? Zaufaj w pełni. Walcz o czas wspólnego dialogu w klimacie miłości. Buduj atmosferę przyjaźni, w której nie będzie lęku, aby powiedzieć najtrudniejsze sprawy. W ten sposób z pewnością uchronicie się przed fałszywymi przyjaciółmi, poprzez których diabeł będzie chciał rozbić waszą wspólnotę małżeńską i rodzinną.

Panie Jezu, błagam Cię za wszystkimi małżeństwami, abyś stale dawał im łaskę rozwijania miłości i przyjaźni między sobą. Daj łaskę powrotu do jedności wszystkim, którzy odeszli od swoich żon/mężów. Błogosław wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar, aby byli świadkami wiernej miłości małżeńskiej w Polsce i na całym świecie!

Polecam dzisiaj bardzo wartościowe świadectwa:

oraz

Dodaj komentarz