Dzieci, miłujcie się

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. J 13, 33-35

Popatrz sercem, z jaką miłością Jezus zwraca się do Ciebie i wszystkich uczniów słowami: DZIECI, MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE. PO TYM POZNAJĄ, ŻE JESTEŚCIE UCZNIAMI MOIMI. Oto najpiękniejsza recepta na skuteczną ewangelizację. Mamy dawać świadectwo bezinteresownej, ofiarnej, oddanej miłości, która wszystko przetrzyma. To już wiemy, dlaczego jest tak dużo ataków na miłość, dlaczego wciąż pojawia się jakiś zamęt, oskarżenia, obmowy i wszelkie grzechy języka, które niszczą jedność wśród uczniów Chrystusa.

Potrzeba całym sercem oddawać się Duchowi Świętemu i prosić, aby to On królował w naszych relacjach, w których czasami tak ciężko kochać. Właściwie nie da się prawdziwie kochać bez zaproszenia Trójcy Świętej. Bez łaski Bożej to można co najwyżej pielęgnować swój egoizm, pychę i wszelkie formy czynienia dobra mogę tylko karmić nasze ego, jeśli nie będą na chwałę Boga.

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Dz 14, 21b-27

Dlaczego wiele osób zniechęca się w ewangelizacji i ofiarnej miłości? Ponieważ przychodzi ucisk, który jest atakiem mającym zniechęcić ucznia Chrystusa. Jednak ten, który zna prawdziwą drogę Jezusa Chrystusa, idzie za Nim wytrwale, a ucisk wyrabia w nim cnotę jeszcze większej miłości i oddania.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Ps 145, 11-13

Wierni uczniowie Jezusa głoszą potęgę i panowanie Boga przez wszystkie wieki. To jest prawda niezmienna. Nawet jak nie wszystko ludzie rozumieją, to i tak kiedyś ich oczy ujrzą pełnie prawdy i Boże drogi okażą się najlepszymi z możliwych, aby uratować jak najwięcej serc dla królestwa Bożego.

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». Ap 21, 1-5a

Oto przybytek Boga z ludźmi… Zamieszkać na zawsze z Bogiem. Trwać w Jego miłości. Pozwolić Mu otrzeć każdą łzę. Być dla Niego na zawsze, a On dla mnie. PANIE, UCZYŃ WSZYSTKO NOWE…
Boże, kochany Tatusiu, dziękuję za łaskę budowania relacji z Tobą i wtulania się w Twoje kochające Serce.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, dziękuję za Twoją miłość i prowadzenie mnie do Źródła Miłości.
Św. Józefie, dziękuję za twoją wierność w miłości oraz powierzonej ci misji.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz