Duch prawdziwej odwagi

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. J 3, 34

Mija już drugi tydzień po świętach wielkanocnych. Czy udało Ci się opowiedzieć komuś o żywym, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie? Czy otworzyłeś się na działanie Ducha Świętego, który stale pragnie przynaglać Cię do głoszenia Ewangelii? Czy czujesz się posłany przez Boga do dawania świadectwa? Otwórz dzisiaj swoje serce. Zaproś Ducha Świętego. Słuchaj Jego cichych natchnień. Nie lękaj się reakcji ludzi tego świata. Oni kiedyś także zrozumieją, że nie da się nie mówić o prawdziwej miłości Boga do każdego człowieka. Gdy przyjdzie czas prób i ciężkich doświadczeń, przypominaj sobie apostołów, którzy również byli prześladowani;

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Dz 5, 27-33

Nie bój się gniewu ludzi, którzy są zamknięci na prawdę. Oni mimo złości mają w głębi serca te same pragnienia. Im po prostu potrzeba człowieka, który z pełną łagodnością, miłością i odwagą powie im o Jezusie, który daje wszystko to, co jest potrzebne do szczęścia. Bądź Bożym posłańcem, który każdy dzień przeżywa w imię Pana i nie straszne są mu żadne przeciwności.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Ps 34, 2

Panie, uczyń mnie czytelnym znakiem Twojej miłości. Pragnę mówić o Tobie zawsze i wszędzie.
Dzisiaj polecam mega zwiastun, który odrywa od ziemi:

oraz

Dodaj komentarz