Duch mocy i miłości

W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. 2 Tm 3b-8

Spróbuj dostrzec oczyma wiary wielką miłość św. Pawła do Tymoteusza. On jest wzruszony jego wiarą. Wspomina także piękne świadectwo mamy i babci Tymoteusza. Po czym zachęca go do rozpalenia na nowo charyzmatu Bożego i otworzenia się na Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ponad to wzywa swojego ucznia do mężnego wzięcia udziału w codziennych trudach dla Ewangelii.
Drogi Bracie/Siostro jak wygląda Twoja relacja z Duchem Świętym? Czy czujesz w sobie Jego miłość i moc? A może oddałeś się duchowi bojaźni i lęku? Jeśli tak jest, to zwróć się na nowo do Boga. On jest na wyciągnięcie ręki. Nie pozwól, aby świat każdego dnia psuł Cię i sprowadzał do roli zużytego produktu. Ty masz zmieniać ten świat poprzez głoszenie prawdy Ewangelii. To jest zadanie każdego ucznia Chrystusa. Nie bądź biernym odbiorcą tego, co oferuje Ci „władca” tego świata. Duch Święty może dać Ci trzeźwe myślenie oraz moc do oddalania pokus. Żyj w jedności z Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym. Nie bój się świata, ludzi i demonów, które niszczą życiorysy. Bóg uzdalnia swoje dzieci do mężnego przejścia przez życie. Nie pozwól, aby ktokolwiek oderwał Cię od tego życiodajnego Źródła.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Łk 4, 18

Idź i głoś ludziom Prawdę. Bóg dzięki Twojej służbie uwolni wielu ludzi. Poczujesz w sobie głęboką radość z tego co robisz, a na koniec otrzymasz wspaniałą nagrodę.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Łk 10, 3

Panie, będąc Twoją owcą nie boją się żadnego wilka, bo wiem, że Ty stoisz za mną!
Polecam dzisiaj krótki filmik, który sprawi, że poczujesz moc do działania:

Dodaj komentarz