Dotknij Go z wiarą

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości.

A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości». Mk 5, 21-34

We wczorajszej Ewangelii Jezus ukazał wielką moc i potęgę, gdy uwolnił człowieka od wielu demonów. Dzisiaj zobacz kolejne piękne obrazy, które daje słowo Boże. Popatrz najpierw na kobietę, która po ludzku próbowała już wszystkiego, żeby przezwyciężyć wstydliwą dolegliwość. W całym swoim bólu musiała pomyśleć, że jedyny jej ratunek jest w Jezusie. Wzbudziła w swoim sercu maksymalny akt wiary i postanowiła dotknąć się chociaż płaszcza Zbawiciela. Tak też się stało.

Zatrzymaj się nad obrazem, w którym Chrystus odwraca się, szuka swoim wzrokiem uzdrowionej kobiety, a ona z drżeniem tłumaczy się z całej sytuacji. Jak patrzy na nią Jezus? Jest pewnie głęboko wzruszony jej postawą. Pochwala ją za ten akt wiary i nie małej desperacji.

Jak wygląda Twoja wiara? Czy wierzysz, że każde dotknięcie Ciała Chrystusa w Komunii świętej może uzdrowić Cię z dolegliwości? Ile jeszcze potrzebujesz dowodów Bożej mocy, żeby uwierzyć mocniej. Proś stale o głębszą wiarę…

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Mk 5, 35-42

Kolejny obraz z drugiej części Ewangelii pokazuje niezwykłą próbę wiary Jaira. Znajomi mówią, że jego córka już nie żyje. To jest fakt! W takim momencie Jezus mówi: nie bój się! Wierz tylko. Po chwili dokonuje się jeden z najbardziej spektakularnych cudów. Dwunastolatka budzi się ze śmiertelnego snu. Trzech Apostołów widzi to niezwykłe zdarzenie. Oni zachowują je głęboko w sercu. Po latach może zrozumieją, że Bóg w ten sposób powoli budował ich wiarę.
Czytaj stale Ewangelię. Rozważaj ją w sercu, a Twoja wiara naprawdę zacznie wzrastać.

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby. Ps 86, 5-6

Dziękuję Ci Panie za to, że stale budujesz moją wiarę. Proszę Cię, abym nigdy nie stracił tego wewnętrznego skarbu. Umacniaj mnie swoim słowem i Ciałem!

Dodaj komentarz