Mamo, Ty wszystko wiesz

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Łk 2, 34-35

Podczas dzisiejszego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej spróbuj wyobrazić sobie najbardziej dotkliwe sceny z życia Maryi. Mogą to być: narodziny Jezusa w nędznej stajence, ucieczka z Dzieckiem do Egiptu, powyższa zapowiedź wielkiego cierpienia wypowiedziana przez Symeona, zagubienie dorastającego Jezusa i Jego trudne słowa po odnalezieniu Go, wielokrotne czyhanie i próby ukamienowania Jezusa, spotkanie podczas drogi krzyżowej, aż wreszcie patrzenie na katowanie i śmierć Syna Bożego. Okazuje się, że tych mieczy boleści, które przeszyły serce Maryi było bardzo wiele.

Popatrz razem z Matką Bolesną na swoje życie i miecze, które wbito w Twoje serce. Ona zrozumie Cię najlepiej i zaniesie Twój ból do swego Syna, aby wyprowadził z niego wielkie błogosławieństwo. Oddaj dzisiaj swoje życie Maryi i nie lękaj się trudności. Ona chce być Twoją Matką. Takie zadanie otrzymała pod krzyżem.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». J 19, 26-27a

Maryja z jednej strony traci Syna, a z drugiej zyskuje wielu synów i wiele córek. Zwracaj się do Niej śmiało i mów o wszystkim. Nie ma lepszej orędowniczki niż Matka Boża!

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa. (werset przed Ewangelią)

Maryjo, najlepsza Mamo, dziękuję za Twoją siłę i wytrwałość w znoszeniu bólu duchowego, psychicznego i fizycznego. Bądź zawsze przy mnie, gdy jest mi ciężko i wypraszaj mi dar męstwa, abym był do końca wiernym uczniem Twojego Syna.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci wejść w modlitwę z Maryją.

oraz

oraz coś oryginalnego

Dodaj komentarz