Dla Boga nie ma nic niemożliwego

Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Łk 1, 30-31

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada kolejny Dzień Świętości Życia, w którym wielu ludzi podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego. Zwróć teraz uwagę na samo sformułowanie tego dzieła. To nie jest duchowa adopcja poczętego płodu, lecz dziecka! Już sama nazwa jest więc głoszeniem prawdy o życiu człowieka/osoby od chwili poczęcia. Nie ma innego momentu, w którym można by stwierdzić naukowo, że od teraz zaistniał człowiek.

Niestety wiele osób słabo korzysta z rozumu i nie słyszy głosu sumienia w tym względzie. Dlatego też jesteśmy cały czas świadkami legalnego zabijania nienarodzonych osób w łonach kobiet. Z bólem serca słucha się także tych, którzy bezkarnie głoszą hasła nawołujące do takich haniebnych czynów. Ot taka powstała wolność w XXI wieku. Przykro się patrzy, gdy ta wolność jest odbierana, tym którzy są najbardziej bezbronni.

Chwała Panu, że nikt nie zachęcał Maryi do usuwania Jezusa w jej łonie. Wręcz przeciwnie, ona mimo młodego wieku odważnie podjęła trud macierzyństwa. Tym samym spełniła wolę Bożą i zapisała się w historii zbawienia ludzkości. To była kobieta wielkiej wiary!

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Łk 1, 36-37

Przytaczam ten fragment z dzisiejszej Ewangelii, ponieważ uważam, że powyższe słowa są bardzo często wypierane z ludzkiej świadomości. Mam dość słuchania tych, którzy narzekają na wszystko i mówią, że ktoś się nie zmieni, nie nawróci i w ogóle życie to nie ma sensu. DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO! Uwierz w to i rób swoje. Kochaj Boga, ludzi i w ogóle wszystkich grzeszników, którzy zadają Ci ból (co nie oznacza – daj się głupio i naiwnie krzywdzić). Bóg jest dobry i ma plan na świętość dla mnie, dla Ciebie i tej osoby, która najbardziej irytuje Cię i zadaje Ci nieopisany ból. Czy wierzysz w to? Albo słowa Ewangelii dla ciebie coś znaczą, albo są to archaizmy, które wyparłeś z umysłu. Myślę, że dzisiejsze przypomnienie powinno dodać Ci trochę nadziei.

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Iz 7,14
Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę. J 1,14ab

Bóg jest z nami. On przyjął ludzkie ciało i zamieszkał między nami. Cały czas możemy patrzeć oczyma wiary na Jego chwałę w Eucharystii. Podziękuj Mu dzisiaj za to, że On przyszedł na świat, aby dać Ci mocną nadzieję na to, że zamieszkasz kiedyś razem z Nim w Królestwie niebieskim. Podziękuj także swoim rodzicom za to, że zapragnęli Twojego istnienia.

Polecam dzisiejsze załączniki, które zachęcą Cię do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz przypomną Ci, jak być prawdziwym obrońcą życia:

oraz

oraz

oraz

Dodaj komentarz