Uwierz w Jego miłosierdzie

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 19-23

Wyobraź sobie sytuację, w której Jezus przychodzi do Twojego domu podczas jakiejś wielkiej awantury i mówi: Pokój wam! Nie po to przyszedłem na świat i oddałem życie za wasze grzechy, abyście teraz wypominali sobie to wszystko, co złe. Oddajcie mi swoją nędzę. Zanurzcie się w moim miłosierdziu. Pójdźcie do kapłanów. Oni zwłaszcza dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia czekają na was, aby w moje imię udzielać wam przebaczenia. Nie bójcie się iść przyznać do błędów, przeprosić, postanowić poprawę i uwierzyć, że Ja to wszystko wyrzucę w morze mojego miłosierdzia, abyście już nigdy nie byli dręczeni tymi grzechami. Uwierzcie w to!

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». J 20, 26-29

Jeśli poprzedni obraz nie pobudził Cię do większej wiary, to Jezus daje Ci kolejny. Zobacz sercem jak Chrystus przychodzi do Ciebie i pokazuje Ci ręce oraz bok i mówi: Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Czy odpowiesz za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój? Czy uwierzysz wreszcie w Boże miłosierdzie i pójdziesz głosić je ludziom z mocą Ducha Świętego?

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Dz 4, 32-33

Bóg wcale nie stracił mocy w XXI wieku. On nadal pragnie działać i czynić znaki przez swoich wiernych. Zaproś Go dzisiaj do swojego serca jeszcze bardziej i otwórz się całkowicie na Jego wolę. Uwierz mi, że to może być przełomowy moment w Twoim życiu i świadczeniu o Bogu.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 1 J 5, 2-4

Gdy masz głęboką wiarę, to życie naprawdę nie jest bardzo ciężkie, a przykazania nie męczą, lecz są wielką radością. Jeśli chcesz głosić Boga, to pamiętaj, aby najpierw gorliwie iść Jego drogą, ponieważ o wiele lepiej słucha się prawdziwych świadków. Poproś dzisiaj Jezusa o łaskę głębokiej wiary w Boże miłosierdzie i odwagę do głoszenia tego niewyczerpanego przymiotu Stwórcy.

Panie Jezu, uwielbiam Cię dzisiaj za Twoje miłosierdzie. Dzięki niemu nadal żyję, kocham i idę Twoją drogą. Daj mi odwagę do głoszenia zawsze i wszędzie, że Ty czekasz na każdego grzesznika i masz dla niego nowe życie.

Ufam, że dzisiejsze załączniki pobudzą Twoje serce do wiary w Boże miłosierdzie:

oraz

oraz

Dodaj komentarz