Czas plonów

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Mt 21, 37-43

Przwrotni, niewdzięczni rolnicy pobili i zabili już wielu wysłańców Gospodarza winnicy. W końcu zabili nawet Syna Gospodarza. W ogóle nie uszanowali daru Winnicy i pracy. Chciwie chcieli zawłaszczyć dla siebie to, co nie należało do nich. Chcieli stać się panami Bożej własności. Konsekwencją takich postaw jest zamknięcie sobie drogi do Królestwa Bożego, które otwiera się dla wydających jego owoce.

Przypomnij sobie, ilu już proroków (kapłanów, Bożych przyjaciół) wysłał do Ciebie Bóg, abyś oddawał Bogu plon (chwałę) we właściwym czasie. Czy Twoje życie naprawdę przynosi dobre owoce (nie tylko zewnętrzne, ale przede wszystkim wewnętrzne)? Czy nie uległeś pysznej pokusie odrzucenia Kościoła, kapłanów, wspólnot i dobrych ludzi, którzy przypominali Ci o oddawaniu chwały Bogu w każdym czasie?

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Iz 5, 1-2

Ileż miliardów takich winnic założył Bóg? Ile z nich wydało cierpkie jagody, a ile soczyste winogrona? Jak jest w Twoim życiu? Stań w prawdzie i módl się z Psalmistą:

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Ps 80, 15-16. 19

Panie Jezu, odnów moje serce, aby każdego dnia było pełne wdzięczności dla Ciebie. To Ty dałeś mi życie i całe mnóstwo łask, abym chwalił Cię w każdym czasie i wydawał miłe Tobie owoce.

Maryjo, kochana Mamo, Twoje życie było nieustannym oddawaniem wspaniałych wewnętrznych owoców dla Boga. Prowadź moje serce w głębokiej pokorze, abym nigdy nie zatrzymywał Bożych plonów dla siebie, lecz oddawał je od razu Panu.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Por. J 15, 16

Dodaj komentarz