Szczęśliwe oczy prostaczka

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». Łk 10, 17-21. 23-24

Prostota serca jest bardzo miła Bogu. Osoby, który brzydzą się pychą i wszelkimi wyniosłymi zamysłami, a przyoblekają się w pokorę, otwierają się na wiele łask. Pokorni zjednoczeni z Jezusem naprawdę mogą stąpać po wężach i skorpionach i po całej potędze demonów, i nic im nie zaszkodzi. Oni jednak nie radują się tymi znakami, lecz tym, że Bóg zapisał ich imiona w niebie. Oczy pokornych prostaczków lśnią Bożym blaskiem, ponieważ widzą oczami wiary tego, który naprawdę może wszystko posługując się słabymi ludźmi…

Hiob odpowiedział Panu: «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Hi 42, 1-3. 5-6

Panie Jezu, choćbym w Twoje imię dokonywał znaki takie jak Apostołowie, to i tak pragnę w prostocie serca kajać się jak Hiob w prochu i w popiele. Błagam Cię o łaskę pokory, abym nigdy nie zapomniał o mojej małości i Twojej wielkości.

Maryjo, Matko pokornych, proszę, wstawiaj się za mną, abym był wolny od wszelkiej pychy, a moje serce niech jaśnieje czystą pokorą.

Dodaj komentarz