Cuda są tak blisko

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». Mk 10, 15

Kilka dni temu pisałem o moim powołaniu… Wspominałem o poznawaniu i odkrywaniu Pisma świętego… Zakochałem się w Jezusie i Jego nauce… Pragnąłem wypełniać każde zdanie, które przeczytam w Piśmie… Moje usposobienie było całkowicie nastawione na posłuszeństwo Bogu i Jego woli… Mimo 18 lat czułem się małym dzieckiem, które chce iść do nieba i zrobi wszystko, żeby dostać się tam… Do dzisiaj odnawiam w sobie to dziecięctwo… Przed Bogiem nigdy nie będę dorosły… Nie chcę być mądrzejszy od Niego, Jego nauki i autorytetów, które postawił przede mną, aby mnie chronić… Chcę pokornie wypełniać wszystko co mówi Bóg i Jego Kościół… Pragnę odważnie iść za każdym natchnieniem Ducha Świętego… Wierzę, a nawet doświadczam tego, że pełne posłuszeństwo Bogu prowadzi do prawdziwego pokoju serca…
Dziękuję Panu także za dzisiejsze słowa św. Jakuba:

(…)módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16b

Coraz częściej doświadczam cudów związanych z wytrwałą modlitwą… Słyszę o nich także od ludzi, którzy mają głęboką wiarę, pokorę i ufność… Tacy ludzie mimo całej swojej biedy i grzeszności są sprawiedliwi dzięki łasce Bożej… Oni pokładają całą ufność w Bogu, a On według swojej woli poprzez ich modlitwę daje uzdrowienia, nawrócenia, a nawet wskrzeszenia… W ostatnich dniach dzielił się takimi cudami Pan Witek Wilk, który doświadcza regularnie mocy modlitwy… Słuchając go widziałem jego pokorę i wielkie oddanie Bogu… Pan upodobał sobie w nim i działa przez jego pokorną modlitwę… Jak myślisz, czy Pan nie chce upodobać sobie także w Twojej modlitwie?… Czy jesteś wobec Niego jak małe pokorne dziecko?… Czy starasz się z całych sił żyć sprawiedliwie?… Czy wewnętrznie chcesz zerwać z każdym grzechem, by ogłaszać chwałę Bożą?… Odwagi! Cud jest w zasięgu ręki… Bóg może to uczynić nawet teraz… Bądź jak małe dziecko! Uwierz!
Panie, oddaje ci każdą osobę, która teraz czyta ten wpis… Dotykaj jej serca… Uzdrawiaj… Odnawiaj Twoje dziecięctwo… Niech czuje się kochana… Uczyń sobie mieszkanie w jej sercu i błogosław każdej wypowiadanej modlitwie, która jest zgodna z Twoją wolą +

oraz coś od Wilka

Dodaj komentarz