Całkowita przemiana

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości. Ps 126, 1-2

Pomyśl dzisiaj o osobie, która jest dla Ciebie bardzo ważna i pragniesz jej przemiany. Może to być ktoś z dużymi problemami życiowymi, duchowymi, psychicznymi, czy fizycznymi. Przedstaw Bogu tę osobę w modlitwie. Uwierz, że On może zmienić jej życie właśnie w tej chwili. Zauważ ducha psalmisty, któremu wydawało się, że śni, gdy patrzył na przemianę całego ludu. Dlaczego Ty i Twoi bliscy mielibyście nie doświadczyć takiej cudownej przemiany?

Odmień znowu nasz los, o Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu. Ps 126, 4

Wołaj z całych sił i nie ustawaj. Przy tym staraj się każdego dnia iść za głosem Jezusa. Spełniaj pokornie Jego wolę w każdej dziedzinie życia. Prędzej, czy później doznasz pełnej przemiany i wielkiej radości.
Jezus potrzebuje Twojej pomocy do przemieniania ludzi;

Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Łk 8, 16
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. Mt 5, 16

Gdy czytasz powyższe zdania i karmisz się prawdziwie słowem Bożym, to jesteś powołany, aby nieść dalej ten duchowy pokarm. Chrystus chce rozpalać Twoje wnętrze, aby mogło dawać światło tym, którzy są przygaszeni. Nie zatrzymuj tego skarbu tylko dla siebie. Im więcej ludziom dasz Bożej miłości, tym więcej będziesz otrzymywał.

Panie, wierzę głęboko, że Ty możesz przemienić każde serce. Pozwól mi dawać jak najczystsze światło Twojej miłości, abym mógł pomagać Ci w zdobywaniu ludzkich serc.

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci dobrze rozpocząć tydzień;

Dodaj komentarz