A Ty, kogo słuchasz?

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Dz 5, 29

Zatrzymaj się na chwilę… Popatrz na dzisiejszy świat… Kogo słuchają ludzie?… Kto jest dla nich najważniejszy?… Czy po ich zachowaniu widać posłuszeństwo Bogu?… Dlaczego stworzenie tak często ucieka od Stwórcy?… Czy Bóg chce źle dla człowieka?… Przecież On jest pełnią prawdy, dobra, miłości… Kto prawdziwie to zrozumie – będzie szczęśliwy…

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Ps 34, 9

Panie, dziękuję za łaskę codziennego poznawania Ciebie… Z Tobą jestem w pełni szczęśliwy!… Proszę Cię za ludźmi, którzy szukają pokoju w świecie, a nie w Tobie… Daj im łaskę prawdziwego poznania Ciebie… Spraw, by dostrzegli Twój głos w swoich sercach… Niech nie lękają się zwrócenia ku Tobie… Przecież Twoje miłosierdzie jest w stanie ogarnąć każdego…
Dzisiaj polecam film wchodzący na ekrany kin. Opowiada on o tym, jak dzisiejszy świat prześladuje Boga i Jego wyznawców…

Dodaj komentarz