Życiowe priorytety

Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan». Ag 1, 3-8

Wyobraź sobie proroka Aggeusza, który napomina lud, aby nie myślał tylko o sobie i swoich domach w czasie, kiedy świątynia Boża leży w gruzach. Taki egoizm prowadzi do bezsensownego wysiłku, ponieważ na nic zdadzą się wszelkie ludzkie wysiłki, gdy zaniedba się oddawanie czci Panu Bogu.

Mimo, że powyższy fragment ma już ponad dwa tysiące lat, to wciąż jest aktualny. Dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy spoczywają w domach wyłożonych drogimi materiałami, a jednocześnie ich wewnętrzne świątynie serc leżą w gruzach. Taka postawa skutkuje lichym plonem, nienasyceniem, ciągłym pragnieniem, poczuciem zimna oraz zbieraniem dóbr, które tak naprawdę nie mają żadnej wartości w perspektywie wieczności.

Czy należysz do takich ludzi, którzy dali się zwieść temu światu? Jeśli tak, to czym prędzej weź się za odbudowywanie swojego wnętrza, aby nie płakać na wieki w piekle. To życie jest tylko krótkim odcinkiem. W perspektywie nieskończoności naprawdę nie warto skupiać się na tym, co materialne.

Zacznij od dzisiaj dbać o swoją wiarę. Żyj stale w łasce uświęcającej. Pogłębiaj swoją duchowość poprzez formację we wspólnocie, rekolekcje, adorację, czy też osobistą lekturę słowa Bożego. W ten sposób pozwolisz Bogu budować w Tobie wspaniałą świątynię, w której Pan będzie doznawał chwały. Niech tak się stanie. Amen!

Panie, dziękuję za to dzisiejsze przypomnienie, aby dbać o Twoją świątynię. Chroń mnie przed wszelkim zaślepieniem tego świata. Pragnę żyć tylko dla Ciebie i Tobie oddawać całą chwałę. Buduj stale moje serce, abym mógł być miejscem, w którym stale doznajesz czci.

A w załącznikach niech przemówią dzieci:

oraz

Dodaj komentarz