Zejdź z kanapy

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa,
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci. Ps 72, 12-13

Jezus cały czas jest pośród nas. On ma wielkie pragnienie uzdrawiania ludzkich serc i ciał. Jego miłość i miłosierdzie są niezgłębione. Czy doświadczyłeś już spotkania z żywym Bogiem? Czy poznałeś odwieczną Prawdę? Cy potrafisz dostrzec obecność Pana w każdej sytuacji swojego życia?

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Łk 10, 23

Czy Twoje oczy są naprawdę szczęśliwe? Jezus pragnie Twojej bliskości. Jeśli tylko zechcesz, to On pozwoli Ci odnaleźć Siebie. Gdy tak się stanie, będziesz mógł zrobić coś więcej. Bóg daje wspaniałą misję osobom, które otwierają się na Jego łaskę. Tą misją jest wychodzenie do ludzi, którzy nie mają siły i odwagi, aby pójść do Chrystusa. On po prostu sam wychodzi do nich. Do tego zadania potrzeba autentycznych chrześcijan, którzy nie będą lękali się iść odważnie z Dobrą Nowiną do zranionych ludzi.
Od kilku tygodni Bóg uzdalnia mnie i moją młodzież do wyjścia na ulice z Ewangelią. Po kilku ewangelizacjach zauważamy prawdziwy sens prośby papieża Franciszka, który mówił o zejściu z wygodnej kanapy. Między innymi wczoraj spotkaliśmy wzruszonego Pana, który od ponad 30 lat nie spowiadał się i nie był w kościele. Wierzymy, że wspólna modlitwa umocniła jego serce. Spotkaliśmy także mężczyznę, który zaczął mówić, że dla niego Jezusem jest butelka piwa. Drwiąco pokazywał nam postać na etykiecie piwa. Twierdził, że to jest Jezus w kapeluszu. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu ten sam człowiek po kilkunastu minutach powiedział, że gdyby było więcej takich księży, to chodziłby do kościoła.
Zachęcam dzisiaj wszystkich do zejścia z kanapy i pójścia do ludzi z Ewangelią. To piękna przygoda, której reżyserem jest Duch Święty.
Panie dziękuję Ci za łaskę wychodzenia do ludzi z Twoim Słowem. Proszę Cię, abyś uzdalniał jak największą rzeszę chrześcijan do odważnego głoszenia Twojej Miłości.

Polecam dzisiaj kilka filmików i relacji z naszego zejścia z kanapy.
(Zejście z kanapy 1 https://www.facebook.com/BratAlbertRadom/videos/1216213385113777/ )
(Relacja z ewangelizacji ulicznej https://www.facebook.com/BratAlbertRadom/videos/1216306455104470/ )
(Zejście z kanapy 2 https://www.facebook.com/BratAlbertRadom/videos/1225055034229612/ )

oraz

Dodaj komentarz