Zdrajca jest blisko

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!» On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. J 13, 21-27. 30

Wczoraj Ewangelia ukazała przewrotne serce Judasza. Dzisiaj można zobaczyć obraz, w którym ten niewierny uczeń siada z Jezusem do jednego stołu i przyjmuje świętokradczo Ciało Chrystusa. W konsekwencji wstępuje w niego Szatan i wychodzi w nocy. W ten sposób zakłamany Judasz wpada w totalną ciemność, która doprowadzi go do rozpaczy i samobójstwa.

Dlaczego czytasz ten wpis i przypominasz sobie tą dramatyczną postać? Może dlatego, że póki żyjesz jesteś narażony na podobne dwulicowe życie. Z jednej strony możesz być blisko Jezusa i chodzić na Msze święte, a z drugiej strony możesz mieć serce całkowicie oddalone od Boga i przyjmować niegodnie Ciało Chrystusa. W konsekwencji taka postawa grozi podobną tragedią, jaka zaistniała u Judasza.

Postanów sobie dzisiaj, że chcesz w uczciwości iść za Jezusem i zawsze miłować Go szczerze. Nie trwaj nigdy w grzechu śmiertelnym. Spowiadaj się regularnie (np. raz na miesiąc). Gdy upadniesz ciężko, to nie bój się szybkiego powrotu w sakramencie pokuty. Chrystus czeka tam na Ciebie w każdej chwili. Jeśli tylko chcesz, to znajdziesz kapłana, który pomoże Ci pojednać się z Bogiem.

Pamiętaj także, abyś nigdy nie szedł do Komunii świętej, gdy masz serce obciążone grzechem ciężkim. Taka postawa byłaby wielkim ciosem zadanym Chrystusowi i samemu sobie.

W dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze jedna scena z innym Apostołem:

Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». J 13, 37-38

To kolejna przestroga dla mnie i dla Ciebie. Nigdy nie bądź takim pewniakiem, który mówi, że nie potknie się. Zło czyha na nas każdego dnia i nie odpuści do końca naszego ziemskiego życia. Dlatego też pamiętaj o słowach Jezusa: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26, 41). Bądź stale w relacji z Bogiem, abyś miał siłę do stawiania czoła kłamliwym podszeptom diabła. Zjednoczony z Chrystusem na modlitwie będziesz prawdziwie silnym człowiekiem.

Panie Jezu, dziękuję za dzisiejsze obrazy, w których przypominasz mi, że nawet Twoi najbliżsi uczniowie byli narażeni na silne pokusy. Proszę Cię, broń mnie przed takimi atakami i daj prawdziwe męstwo oraz siłę do odparcia nawet najbardziej zmasowanych ataków zbuntowanych demonów.

oraz

Dodaj komentarz