Zaproś Ducha Prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. J 16, 12-13a

Czy poznałeś już prawdę o Bogu i sobie samym? Czy znasz wielkość Stwórcy i swoją małość oraz grzeszność, a zarazem wspaniałą godność dziecka Bożego? Czy otworzyłeś już swoje serce i umysł na Ducha Prawdy? Czy może nadal jesteś tym, który nie może znieść prawdy, ponieważ nie ma na nią siły?

Gdy otwierasz się na Boga całym sercem, poznajesz Jego łaskę i niesamowite miłosierdzie, to przestajesz lękać się prawdy o sobie. Zapraszasz Ducha Świętego, aby uporządkował Twoje wnętrze. Uwierz mi, że On uczyni To łagodnie. O wiele więcej będzie strachu i swoistego paraliżu od demona, który będzie przeszkadzał w procesie uzdrowienia Twojego życia.

Zaufaj dzisiaj Jezusowi, który mówi: Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. A jak doprowadzi, to pomoże także ją unieść w pokorze i pokochać mimo całej grzeszności, która znajdzie się. Bóg jednak prawdziwie zaleczy wszystkie rany.

Św. Paweł stanął w prawdzie i głosił Ewangelię wszystkim. Stanął także w Atenach;

Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.

On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z jego rodu”. Dz 17, 22-28

Bóg daje życie, tchnienie i wszystko. On jest niedaleko każdego. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On jest teraz bardzo blisko Ciebie. W Nim możesz poruszać się. On nie odstępuję Cię ani na krok. Czego miałbyś się lękać? Żyj z Nim w pełnej prawdzie o sobie.

Duchu Prawdy, zapraszam Cię każdego dnia do mojego życia. Prowadź mnie, abym nigdy nie wpadł w jakąś pułapkę kłamstwa o mnie lub o Tobie.

Dodaj komentarz