Wola pełna pasji

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mt 16, 24-25

Spróbuj dzisiaj popatrzeć na swoje życie w kontekście powyższych słów… Jak często podejmujesz decyzje według swojej woli?… Czy pytasz Boga o zdanie?… Czy wsłuchujesz się w Jego głos?… Czy poznajesz Jego wolę poprzez częste czytanie Pisma świętego?… Postaraj się od dzisiaj swoje decyzje konsultować w duchu z Bogiem… Przecież On wie lepiej od Ciebie to, co jest dla Ciebie najlepsze… Nie próbuj być mądrzejszy od Niego… Może być tak, że twój ludzki instynkt zachowawczy będzie próbował ratować Cię w różnych sytuacjach… Możesz tak przeżyć nawet całe życie… Niektórzy cały czas uciekają od odpowiedzialności za swoje czyny, decyzje, a nawet wiarę… W konsekwencji są bez wyrazu do końca swoich dni… Jeżeli takie jest Twoje życie – to zmień to już dziś… Nie dopuść do tego, żeby na Sądzie Ostatecznym Bóg zawstydził Cię wspaniałym planem, który miał na Twoje życie, a Ty cały czas lękałeś się zrobić ten krok, który był trochę wbrew Twojej woli… Oddaj swoją wolę Bogu i daj się poprowadzić… Życie według Jego woli jest prawdziwą pasją… Odkryj ją już dziś!
Dziękuję Ci Panie za codzienną łaskę odkrywania Twojej woli… Dziękuję za prawdziwą pasję w kapłaństwie!

plus

oraz

Dodaj komentarz