Wewnętrzna pewność

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Mt 16, 15-19

Wyobraź sobie powyższą rozmowę. Piotr wyznaje wiarę w Jezusa, który jest Mesjaszem. Tym samym doznaje wielkiej łaski od Boga Ojca. To nie było takie proste, żeby wyznać kim jest Chrystus. Żydzi do dzisiaj czekają na Mesjasza. Pierwszy z Apostołów ma wewnętrzne poznanie, a nawet pewność, która pozwala mu uwierzyć i wyznać tę prawdę. To wyznanie utwierdziło zapewne Jezusa w tym, żeby przekazać klucze do swojego Królestwa właśnie temu Apostołowi i Jego następcom. Popatrz dalej na słowa Jezusa, który zakłada Kościół i mówi, że bramy piekielne go nie przemogą. Ten Kościół trwa do dzisiaj i będzie trwał do końca świata – aż połączy się z Kościołem triumfującym w niebie. Zdaj sobie sprawę z tego, że należysz do najpewniejszej wspólnoty we wszechświecie, którą założył sam Jezus Chrystus. To w niej trwa sukcesja apostolska. Przez dwa tysiące lat biskupi nakładają ręce na kolejnych kapłanów, aby ci pomagali im w pasterskiej posłudze. Podziękuj Bogu dzisiaj za wspólnotę Kościoła, biskupów i każdego kapłana, z którego posługi korzystałeś. Uwielbiaj Pana za ten wielki zamysł karmienia ludu Bożego poprzez Eucharystię i inne życiodajne sakramenty. Proś także św. Piotra i Pawła o wstawiennictwo, aby pomagać Kościołowi w misji szerzenia wiary i prawdy o zbawieniu dla każdego człowieka.
Panie, dziękuję za wyznanie Piotra, za Jego otwartość na łaskę. Prowadź mnie, abym zawsze był wdzięczny za dar Kościoła i mógł być dumny ze swojej wiary. Uzdalniaj moje serce do przekazywania innym tego, co stale otrzymuję od Ciebie.

Dodaj komentarz