W imię Prawdy! C. D. 54

6 października 2023 roku

Mocno dotarły do mnie słowa z Ewangelii dnia:

,,Biada ci, Korozain! Biada ci, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dokonały się cuda, które u was się dokonały, dawno czyniłyby pokutę we włosiennicy i w popiele. A przecież Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy może aż pod niebiosa wywyższone będziesz? Aż do piekła będziesz poniżone!
Kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi; kto zaś Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. Łk 10, 13-16

9 października 2023 roku

W tym dniu wybrałem się do kurii, aby zapoznać się z aktami mojej sprawy. Ponownie dostałem pismo do podpisania przed otrzymaniem akt. Nie zgadzałem się z treścią pisma, zwłaszcza z punktem czwartym, który ,,zaklejał” mi usta na temat tego, co przeczytam. Nie podpisałem pisma. Usłyszałem, że nie otrzymam wglądu do akt mojej sprawy…
Od prawie roku najprawdopodobniej moi prześladowcy usilnie występowali przeciwko mnie i robili, co mogli, aby mnie niszczyć, a mi przez cały ten czas nie udostępniono dokumentów mojej sprawy…

Pocieszeniem tego dnia było obejrzenie starego filmu o prześladowaniach bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mężnie występował wobec swoich wrogów.

10 października 2023 roku

Tego dnia modliłem się między innymi słowami z Psalmu 143 w Liturgii Godzin:

,,Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć,
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu,
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli”.

Obejrzałem mocny film o zapomnianym męczenniku arcybiskupie Baraniaku.

Dodaj komentarz