Popatrz na krzyż

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony». J 3, 13-17

Dzisiaj nie będzie rozważania z mojej strony. Zachęcam Cię jednak, żebyś popatrzył na krzyż przynajmniej kilka minut i posłuchał w sercu, co Jezus mówi do Ciebie z krzyża…

Myślę, że pomogą Ci także załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz