Bezpieczeństwo w Jego ramionach

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Mk 10, 13-16

Jezus bierze w objęcia dzieci. Zobacz ten obraz w swoim sercu. Przypomnij sobie, że jesteś dzieckiem Bożym. Wpadnij w ramiona Jezusa i nie bój się tego, co będzie. Trwaj przy Sercu Jezusa i Maryi. Tu jest bezpieczna przyszłość i cała wieczność! Mam także taki obraz, że świątynie powinny być teraz szeroko otwarte dla wszystkich, aby ludzie mogli tłumnie przychodzić do Jezusa, wynagradzać Jego Sercu za wszelkie zniewagi i błagać ze skruchą o miłosierdzie. Dzieci Boże, idźmy do świątyń, padnijmy na kolana i prośmy o nawrócenie dla wszystkich ludzi na ziemi.

Nie jeden człowiek stoi za tym, co się dzieje. Jeśli dziennie zabija się 153000 nienarodzonych, bezbronnych osób, to krew tych dzieciątek woła o sprawiedliwość. Nawracajmy się kochani i wierzmy w Ewangelię. Nie czekajmy do Środy Popielcowej. Czas pokuty już się zaczął. Sakramenty, Maryja, różaniec i wołanie z całego serca: Panie zlituj się nad nami!

Najmilsi: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 13-16

Ostatnie zdanie jest dla mnie i dla Ciebie mocnym zaproszeniem do życia sprawiedliwego i wytrwałej modlitwy. Bóg naprawdę pragnie przyjść i objawić swoją wszechmoc. Otwórzmy serca i z całą wiarą módlmy się nieustannie. Niech świątynie zapełnią się sprawiedliwymi i tymi, którzy pragną powrócić do jedności z Bogiem. Niech niebo usłyszy, że dzieci wracają na dobrą drogę i błagają o miłosierdzie. Nie czekajmy aż konflikt rozrośnie się na cały świat. Im szybciej świat zrozumie swoje błędy, tym szybciej ustanie wojna.

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą,
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło,
a podniesione me ręce, jak ofiara wieczorna.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy,
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. Ps 141, 1-2. 8

Panie Boże, przepraszam za swoje grzechy oraz za całą ludzkość. Wybacz nam każdy brak miłości i szacunku wobec Twojej woli. Zmiłuj się Panie nad nami! Okaż nam swoje miłosierdzie.
Maryjo, Królowo Pokoju, proszę, wstawiaj się za nami, aby nasze serca skruszyły się przed sprawiedliwym Bogiem.
Św. Józefie, proszę, przyjdź z pomocą światu razem ze wszystkimi świętymi, abyśmy jak najszybciej podjęli pokutę i głębokie nawrócenie.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz