Become a winner

When the time of David’s death drew near, he gave these instructions to Solomon his son: “I am going the way of all the earth. Be strong and be a man! Keep the mandate of the LORD, your God, walking in his ways and keeping his statutes, commands, ordinances, and decrees as they are written in the law of Moses, that you may succeed in whatever you do, and wherever you turn, and that the LORD may fulfill the word he spoke concerning me: If your sons so conduct themselves that they walk before me in faithfulness with their whole heart and soul, there shall never be wanting someone of your line on the throne of Israel. 1 Kings 2:1-4

Read more

How to win the battle against sin?

At the turn of the year, the time when kings go to war, David sent out Joab along with his officers and all Israel, and they laid waste the Ammonites and besieged Rabbah. David himself remained in Jerusalem. One evening David rose from his bed and strolled about on the roof of the king’s house. From the roof he saw a woman bathing; she was very beautiful. David sent people to inquire about the woman and was told, “She is Bathsheba, daughter of Eliam, and wife of Uriah the Hittite, Joab’s armor-bearer.” Then David sent messengers and took her. When she came to him, he took her to bed, at a time when she was just purified after her period; and she returned to her house. But the woman had become pregnant; she sent a message to inform David, “I am pregnant.” So David sent a message to Joab, “Send me Uriah the Hittite.” Joab sent Uriah to David. And when he came, David asked him how Joab was, how the army was, and how the war was going, and Uriah answered that all was well. David then said to Uriah, “Go down to your house and bathe your feet.” Uriah left the king’s house, and a portion from the king’s table was sent after him. But Uriah slept at the entrance of the king’s house with the other officers of his lord, and did not go down to his own house. David was told, “Uriah has not gone down to his house. David summoned him, and he ate and drank with David, who got him drunk. But in the evening he went out to sleep on his bed among his lord’s servants, and did not go down to his house. The next morning David wrote a letter to Joab which he sent by Uriah. This is what he wrote in the letter: “Place Uriah up front, where the fighting is fierce. Then pull back and leave him to be struck down dead.” So while Joab was besieging the city, he assigned Uriah to a place where he knew the defenders were strong. When the men of the city made a sortie against Joab, some officers of David’s army fell, and Uriah the Hittite also died. 2 Sm 11, 10a. 13-17

Czytaj dalej How to win the battle against sin?

Pokonaj swojego Goliata

Dawid rzekł do Saula: «Niech niczyje serce się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości». Powiedział Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna». Rzekł więc Saul do Dawida: «Idź, niech Pan będzie z tobą!»(…) Dawid odrzekł Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.(…)

Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole, i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. (…)Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. 1 Sm 17, 32-33. 37. 45. 49. 51.

Czytaj dalej