Szczęśliwy prostaczek

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». Łk 10, 21-24

Spójrz dzisiaj sercem na rozradowanego Jezusa, który wysławia swojego Ojca za objawienie prawdziwej Miłości prostaczkom. Czy jesteś jednym z nich? Czy w prostocie serca zauważasz Bożą obecność na Eucharystii, w słowie Bożym, w Komunii świętej, w drugim człowieku, podczas modlitwy osobistej?

Jeśli tak jest, to zacznij dziękować za tę łaskę całym swoim sercem. Jeśli nie doświadczasz żywej obecności Boga, to módl się o pokorę, prostotę i jeszcze głębszą wiarę. Proś Jezusa, aby objawił Ci prawdę o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, a także o Tobie. Bądź wytrwały w tej prośbie, a wierzę, że jeszcze zachwycisz się Bogiem i rozradujesz się w tym samym Duchu co Jezus.

Piękny obraz przedstawia dzisiaj prorok Izajasz w pierwszym czytaniu;

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Iz 11, 6-9

Wilk, baranek, pantera, koźle, ciele, lew, mały chłopiec, krowa, niedźwiedzica, kobra, żmija i wiele innych stworzeń będą w totalnej harmonii. Zobacz ten idealny obraz wynikający z poznania Boga i Jego odwiecznego zamysłu jedności i pokoju między wspaniałym stworzeniem. Tak idealny obraz może być jedynie w królestwie Bożym. Warto jednak już tu na ziemi dążyć do tego, żeby budować królestwo jedności i pokoju. Gdyby tak wszyscy zrozumieli, że jesteśmy braćmi i siostrami, którzy zmierzają do tego samego celu…

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

Panie, przyjdź jeszcze mocniej do mojego serca i wprowadzaj swój pokój przez moje postawy, słowa, spojrzenia i wszelkie działania. Niech się dzieje Twoja wola.

Dodaj komentarz