Światowy Dzień Pokoju

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.  Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Lb 6, 22-27

Wyobraź sobie obraz Boga o rozpromienionym obliczu, który błogosławi, obdarza łaskami i daje prawdziwy pokój… Pozostań w tym obrazie… Niech Jego oblicze wyryje się na Twoim sercu, abyś już nigdy nie patrzył na Niego, jak na surowego Ojca, który tylko karze za błędy i pozwala na cierpienie niewinnych ludzi… On naprawdę jest Bogiem dobrym, miłosiernym i dającym pokój… Dlaczego więc świat często wybiera wojny, konflikty, przemoc i wykorzystywanie słabszych?… Tylko dlatego, że oddalił się od Stwórcy, który jest źródłem pokoju…
Spróbuj razem z Bogiem zobaczyć także swoje serce… On pomoże dostrzec Ci konkretne bitwy, a nawet wojny, które toczysz sam ze sobą… Zaproś Go do tej walki, a znacznie szybciej osiągniesz pełne zwycięstwo i prawdziwy pokój… Na koniec powiedz słynną modlitwę ks. Dolindo ,,Jezu, Ty się tym zajmij) (Polecam piękny artykuł o tym księdzu http://gosc.pl/doc/2258479.Jezu-Ty-sie-tym-zajmij/2 )
Panie dziękuję Ci dzisiaj za to, że napełniasz moje serce coraz większym i głębszym pokojem… W Tobie jest ukojenie wszystkich moich strapień… Oddaję Tobie ten kolejny rok i zawierzam się Twojemu miłosierdziu… Czyń ze mną co tylko zechcesz…
Polecam dzisiaj także mocne orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/pokoj-lev_08122015.html

Dodaj komentarz