Skąd biorą się kłótnie?

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Mk 3, 22-26

Uczenie w Piśmie są mistrzami hejtu. Jak można było widzieć w Bogu Szatana? Otóż tak może oskarżać tylko ktoś, kto sam oddaje swoją mowę na służbę demonowi. Przy okazji tego oskarżenia Jezus głosi ciekawe pouczenie. Szatan nie może wyrzucić Szatana. Dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Popatrz na swoje serce, sumienie, mowę i czyny. Czy żyjesz w autentycznej zgodzie z Bogiem i samym sobą? Czy jedno myślisz, a drugie mówisz? Jeśli nie chcesz polec w swoim życiu, to zadbaj o prawdziwą jedność. Zacznij od samego siebie. W ten sposób będziesz mógł wprowadzać jedność do swojego małżeństwa, rodziny, miejsca pracy, szkoły itp. Wiedz, że źródłem kłótni w Twoim otoczeniu jest diabeł, który chce wszystkich skłócić. On posługuje się pychą, egoizmem, chciwością, nieumiarkowaniem, pożądaniem itd. Nie daj się ograbić z prawdziwego szczęścia. Broń swojego domu i rodziny. Żyj w łasce uświęcającej. Tylko w jedności z Bogiem jesteś w stanie uchronić swój dom przed spustoszeniem, którego chce dokonać Szatan. Paradoksalnie dodam, że z kłótni można wyprowadzić także konkretne plusy. Otóż w każdym spięciu ujawnia się zło, które dopuszczamy do swojego serca. W chwilach napięcia widzimy jak na dłoni to, z czym mamy problem. Dlatego też warto wyciągać wnioski i modlić się o konkretne cnoty, które są przeciwstawne do grzechów głównych, z którymi mamy problem. Dla przykładu, gdy zobaczysz w swojej kłótni paskudną pychę, która jest w Tobie i Twoim rozmówcy, to zacznij gorliwie modlić się o pokorę dla siebie i tej osoby.
Panie, proszę Cię, uczyń mnie orędownikiem Twojego pokoju.

oraz

Dodaj komentarz