Rozdarte serce

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Jl 2, 12-13

W dniu dzisiejszym serca mogą być naprawdę rozdarte. Wiele osób pewnie ma delikatny dylemat, czy spotkać się ze swoją sympatią, czy cały dzień spędzić w umartwieniu i wewnętrznym zjednoczeniu z Bogiem. Mogę podpowiedzieć pewien kompromis w tej sytuacji. Otóż jeżeli ktoś bardzo pragnie spotkać się ze swoją ukochaną osobą, to niech to będzie spotkanie powiązane z bardzo poważną rozmową na temat tego wszystkiego, co oddala od Boga. Nie wiem, czy może być lepszy moment na głębokie postanowienia w związku młodzieńczym, narzeczeńskim, czy nawet małżeńskim. Może nie wiedziałeś, kiedy i jak zebrać się do poważnej rozmowy na temat jakiegoś grzechu, który niszczy Twoją relację z bliską Ci osobą.

Dzisiaj w uniżeniu przed Bogiem stań w prawdzie i oczyść się z grzechów. Wyrzeknij się wszelkiej nieczystości, gniewu, pychy, nieumiarkowania, lenistwa, zazdrości i tego wszystkiego, co niszczyło Twoje człowieczeństwo i relacje z bliskimi. Uwierz, że w tym Wielkim Poście możesz naprawdę stać się nowym człowiekiem. Otwórz swoje serce na oścież przed Bogiem i powiedz: Zabierz Panie wszystko, co oddaliło mnie od Ciebie!

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha. Ps 51, 12

Postanów sobie także, że zaczniesz: sumienny post, dzielenie się jałmużną oraz gorliwą modlitwę. Te odwieczne wskazania uszlachetnią Twoje serce i sam w swoich oczach nabierzesz wartości. Czyń to w skrytości, aby nie otrzymywać nagrody na ziemi od ludzi, ale dopiero w niebie. Tak radzi najwyższy Autorytet:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 6, 1

Panie, w pierwszy dzień Wielkiego Postu staję przed Tobą w prawdzie. Otwieram całe moje serce. Przeniknij je i oczyść z tego wszystkiego, co niszczy mnie od środka. Zabierz Jezu wszystkie plewy, które przeszkadzają mi w relacji z Tobą. Pragnę iść Twoimi śladami. Daj mi odwagę i zapał do postu, modlitwy i jałmużny.

Polecam także klimatyczne i rzeczowe załączniki:

oraz

Dodaj komentarz