Prawdziwy Pokarm

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść” (…)A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości.
Mk 6, 34-37. 41-42

Wyobraź sobie Jezusa, który patrzy na zagubionych ludzi… Jego serce pełne miłości jest mocno zatroskane… Widzi ich szamotanie… Zna ich myśli… Wie, że wielu z nich szuka tylko wrażeń… Nie mają jeszcze relacji z Panem… Chciałby dać im prawdziwy pokarm… Zaczyna ich nauczać… Czyni to z wielką pasją… Nagle pojawia się głos trzeźwych uczniów:
– Odpraw ich, niech idą na osiedla i do okolicznych wsi, a kupią sobie jedzenie…
No i tak chodzą do dzisiaj i kupują to jedzenie… Jezus chce dawać prawdziwy pokarm, a oni karmią się byle czym we ,,współczesnych świątyniach”, którymi są galerie… Kupują i kupują, jedzą i jedzą i ciągle mało, mało… Tylko Jezus daje pokarm do sytości… Pokarm, po którym już nic się nie pragnie… Najlepsze jest to, że ten pokarm nic nie kosztuje… Taki jest nasz Pan…
Dalej porusza mnie słowo wypowiedziane przez Jezusa do uczniów:
– Wy dajcie im jeść…
Myślę, że ta ucieczka ludzi do marketów jest spowodowana w dużej mierze brakiem miłości w domach, ale i kościołach… Jako ksiądz biorę dzisiaj na klatę słowa, że wielu ludzi nie doświadcza miłości w kościele… Nie czują jej, nie widzą – także przeze mnie księdza… Tego, który ma karmić… Wielokrotnie dając Pokarm Życia musiałem dawać Go w tak suchy i rutynowy sposób, że wielu nie czuło miłości Boga… Przepraszam Cię Panie… Proszę spraw, abym potrafił karmić ludzi z głęboką wrażliwością i miłością… Panie strzeż mnie przed rutyną i wypaleniem… Ożywiaj moje serce Twoją miłością…
Dzisiaj dwa załączniki: (https://www.youtube.com/watch?v=DgwdukQ3Uvs)

Dodaj komentarz