Pożądaj czystego dobra

Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie.

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Mdr 6, 2-3. 6-11

Nie wiem, kim jesteś i jaką rolę pełnisz w społeczeństwie. Możesz być na ważnym stanowisku albo po prostu wypełniać najprostsze czynności w pracy lub w szkole. W domu jesteś pewnie mamą, tatą albo dzieckiem. Wiedz, że każda Twoja postawa będzie w swoim czasie zbadana. Im większe zadania będą przed Tobą, tym większa odpowiedzialność.

Pamiętaj o tym, że to Bóg jako pierwszy daje Ci mandat zaufania do pełnienia nawet najmniejszej roli. W całym wachlarzu życiowych zadań wskazane jest podążanie za Jezusem, pogłębianie mądrości, wzrastanie w świętości i stałe rozważanie słów Bożych. Twoje duchowe starania z pewnością zostaną kiedyś docenione i jest wielka szansa, że nie pogubisz się w natłoku zadań i funkcji.

Może być tak, że po ludzku zbłądzisz. Dzieje się tak często, gdy nawał obowiązków przytłacza i ,,nie ma” czasu na zgłębianie woli Bożej. W konsekwencji można nabawić się poważnego ,,trądu” fizycznego i duchowego. Zapracowani wiedzą jak daleko można upaść i ile stracić przez życiowy pęd. Chrystus jednak pragnie leczyć wszystkich chorych;

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Łk 17, 11-19

Ile razy Bóg uzdrowił Cię z wewnętrznego trądu? Pewnie nie jesteś w stanie tego zliczyć. Jak wygląda Twoje podziękowanie? Czy jest to tylko litania po spowiedzi, czy jednak potrafisz całym życiem mówić Bogu DZIĘKUJĘ?

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Por. 1 Tes 5, 18

Boże, DZIĘKUJĘ za każde uzdrowienie mojej duszy. Gdyby nie Twoja łaska, to już dawno leżałbym na glebie przygnieciony moimi grzechami. Chwała Tobie Panie za codzienne dawanie mi siły do życia, służby i kochania bliźnich. Prowadź mnie dzisiaj i przez wszystkie dni!

oraz

Dodaj komentarz