Powierz się Jej

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25-27

Wyobraź sobie powyższą scenę… Umierający Jezus patrzy na swoją Mamę… Widzi Jej serce przebite mieczem boleści… Mimo to Ona ma w sobie niewyczerpaną miłość i wytrwałość… W tym niezwykłym momencie Maryja staje się matką wszystkich uczniów… Dostępuje tego zaszczytu, gdyż Jej serce potrafi nie tylko pokochać cały świat, ale i unieść ból i wszelkie rany doświadczonych cierpieniem ludzi… Spróbuj zobaczyć dzisiaj to serce… Przylgnij do niego… I poproś, abyś też potrafił tak kochać i znosić cierpienia… Bóg może uzdolnić także Twoje serce do nadludzkiej miłości i cierpliwości – nawet w trudnych doświadczeniach… Proś o tę łaskę…
Maryjo, Matko Bolesna, dziękuję za Twoją wytrwałą miłość, którą ogarniasz mnie i cały świat… Uproś mi u Twego Syna łaskę kochania mimo trudów i doświadczeń… Prowadź mnie, abym wytrwał przy Jezusie do końca…

Dodaj komentarz