Potężna modlitwa

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Łk 11, 1-4

W dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Jezus przypomina nam modlitwę Ojcze nasz. Chodź ta modlitwa występuje w różańcu tylko 6 razy, a Zdrowaś Maryjo 53 razy, to nie zmienia faktu, że te słowa Chrystusa są najpiękniejszą modlitwą, ponieważ przekazał je Syn Boży. Oczywiście każde Zdrowaś Maryjo jest równie miłe Bogu Ojcu i prowadzi do Niego przez Maryję.

Natomast cały różaniec z rozważaniami tajemnic z życia Jezusa i Maryi, stanowi piękną jedność, poprzez którą człowiek może głęboko wtopić się w serce Boga. Poprzez pokorne odmawianie różańca wiele osób otrzymało już piękne łaski. Każdy czytający ten wpis z pewnością może wymienić nie jedną sytuację, w której Bóg okazał mu swoją łaskawość…

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki. Ps 117, 1b-2

Panie Jezu, potężna jest Twoja łaska nad nami! Dziękuję za każde Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, które mogłem odmówić. Dziękuję za każdy różaniec, w którym poznawałem głębiej Ciebie i Twoją (naszą) Mamę. Dziękuję za morze niezliczonych łask, z których może nawet nie zdaje sobie sprawy.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, proszę, rozpal w ludziach gorące nabożeństwo do tej wspaniałej modlitwy jednoczącej nas z Tobą i Twoim Synem. Niech cały świat weźmie dzisiaj różaniec do ręki i odda chwałę Bogu za Dzieło Odkupienia!

Dzisiejszy załącznik jest obowiązkowy dla wszystkich miłośników modlitwy różańcowej:

Dodaj komentarz