Post Daniela

Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co zobaczysz». Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Bóg zaś dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich wymagających mądrości i roztropności sprawach, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy tłumaczący sny i wróżbici w całym jego królestwie. Dn 1, 8. 11-20

Dzisiejsze słowo Boże daje ciekawe światło na temat zdrowia człowieka. Bohater dzisiejszego czytania jest przykładem silnej wiary i zaufania Panu Bogu także w sprawach żywienia. W efekcie jest obdarowany łaską zdrowia, wiedzy, roztropności i mądrości.

Nie jestem żadnym fachowcem w sprawach żywienia (specjaliści będą w załączniku), ale jestem przekonany, że człowiek, który w pełni ufa Bogu jest zdrowszy na ciele i duszy, a jego psychika nie obciąża i tak osłabionego ciała. Ponad to w XXI wieku wiemy, że jedząc jarzyny i pijąc wodę (tak jak Daniel) organizm oczyszcza się w sposób naturalny, co daje bardzo dobre efekty. Trzeba pamiętać, że normalna troska o swoje zdrowie jest spełnianiem przykazania miłości względem siebie. Polecam także regularne wysypianie się, które pozwala dobrze funkcjonować układowi odpornościowemu w człowieku.
Jezus w Ewangelii także mówi o zaufaniu Bogu;

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie». Łk 21, 1-4

Te słowa zachęcają mnie, aby oddać Bogu wszystko. On nie chce jakichś ochłapów z mojego portfela, czasu, myśli itp. Uwielbiam Pana za to, że spotkałem już niejedną osobę, która całkowicie zawierzyła się Bogu i jest mega szczęśliwa. Tacy ludzie naprawdę żyją w dzisiejszych czasach. Nie brakuje mężów i ojców, którzy mówią, że ich budżet domowy jest w rękach Boga i śpią spokojnie. Podobnie kobiety, żony i matki, które są otwarte na poczęcie i mówią, że Pan zatroszczy się o ich potomstwo i da im siłę do urodzenia i wychowania. Nie brakuje także młodych ludzi, którzy idą całkowicie za Ewangelią i nie przejmują się tym, co powiedzą o nich rówieśnicy.

Myślę, że Jezus zaprasza dzisiaj mnie i Ciebie, abyśmy oddali Mu wszystko i szli z Nim przez życie. Nie bój się. Wejdź w tą prawdziwą przygodę. Jestem głęboko przekonany, że efekty będą nie mniejsze niż u Daniela z dzisiejszego czytania.

Panie Jezu, oddaję Ci wszystko to, co ,,posiadam”. Rozporządzaj tym według swojej woli. Jestem do Twojej dyspozycji. Duchu Święty prowadź mnie dzisiaj i każdego dnia, aby ogłaszał wszędzie chwałę Boga.

Dodaj komentarz