Poniedziałkowa motywacja :)

Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. 2 P 1, 5-7

Wstajesz w poniedziałek i myślisz – tyle pracy i obowiązków przede mną… Im więcej zadań, tym więcej radości i okazji do dawania świadectwa 🙂 Bóg zachęca Cię dzisiaj do pilności we wszystkich obowiązkach… Przestań zachowywać się w pracy/szkole jak pogański niewolnik, który robi wszystko z przymusu… Jeśli masz wiarę, to będziesz wszystko czynił z radością dla Pana…

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Kol 3, 23-24

Natomiast trudne sytuacje niech będą dla Ciebie okazją do kształtowania cierpliwości, miłości braterskiej i wszelkich cnót… Bóg naprawdę chce uzdolnić Twoje serce do takiej pokornej pracy,nauki… Nie daj się duchowi zgorzknienia, obmowy, narzekania i wiecznego pesymizmu… Masz być świadkiem Chrystusa… On na Twoim miejscu wykorzystałby każdą okazję do dawania miłości… Idź z radością i czyń podobnie! Błogosławionego tygodnia +
Dziękuję Ci Panie za poniedziałkową zachętę do bycia pilnym we wszystkich obowiązkach… Wierzę, że napełnisz moje serce wielką miłością do ludzi i zadań, które będą mi powierzone… Bądź uwielbiony w mojej gorliwości… W końcu to jest Twoja łaska…

Dodaj komentarz