Pokrzepienie

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28

Te słowa uratowały już nie jedną osobę… Jakże często człowiek przychodzi do Boga, gdy doświadczy nędzy, głodu, choroby, opuszczenia, czy innego cierpienia… Tak już jest, że wtedy w akcie desperacji umysł zaczyna myśleć normalnie i zwraca się do wszechmocnego Stwórcy, który jest w stanie podnieść nie tylko na ciele, ale i na duchu. Jest tyle świadectw ludzi, których Jezus wyprowadził z duchowego i życiowego bagna, że nie sposób, przejść wokół tego obojętnie. Nie wiem, czym teraz jesteś utrudzony i obciążony… Nie zwlekaj z pójściem do Pana. Szukaj u Niego wsparcia, otuchy i pokrzepienia. Uwierz, że On da Ci siłę do życia, pracy i gorliwego wypełniania wszystkich obowiązków. Choćby cały świat odwrócił się od Ciebie – On będzie przy Tobie i poprowadzi Cię. Módl się z głęboką wiarą w Jego moc. Po ludzku staraj się ile sił, a nie będzie ucisku, którego byś nie wytrzymał.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony Mt 24, 13.

Dzisiaj polecam mocne świadectwo gitarzysty Korna, który znalazł pokrzepienie w opisywanych wyżej słowach Jezusa.

Dodaj komentarz