On zawsze jest przy Tobie

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28, 16-20

Wyobraź sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii… Idziesz razem z uczniami na górę… Może to być góra Twojego życia, w którym wciąż zmagasz się z jakimiś przeciwnościami… Mimo wszystko starasz się wytrwale iść do celu, by spotkać Boga i uwielbiać Go na wieki… Podobnie jak u ewangelicznych uczniów przychodzą na Ciebie chwile zwątpienia… To mogą być konkretne kryzysy: miłosny, rodzinny, finansowy, zdrowotny, czy moralny… Przestajesz czuć obecność Boga… Ciężar wydaje się być ponad Twoje siły… On natomiast ,,zbliża się” do Ciebie i mówi: ,,dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi”… Twój Bóg może wszystko… Jego łaska może: uratować Twój związek, naprawić relacje rodzinne, dać Ci zapał do pracy i gorliwość w szukaniu jej, uzdrowić Cię lub uświęcić w wytrwałym znoszeniu cierpienia, może także uzdrowić Twoje serce i sumienie… Wystarczy tylko odrobina Twojej wiary…
Na koniec Pan mówi dzisiaj do Ciebie: ,,będą z Tobą każdego dnia…” Czy mógłbyś usłyszeć lepsze słowa. Bóg Trójjedyny zawsze jest i będzie przy Tobie… Choćby wszyscy odwrócili się od Ciebie – On nigdy… Kiedyś furorę zrobiły w sieci słowa: ,,Nie mów, że jesteś sam. Jest z tobą Bóg, a to już 3 osoby!” Chwal dzisiaj Pana za to, że jest i pragnie budować z Tobą wspólnotę miłości”
Dziękuję Ci Panie za wzór wspólnoty, którą tworzysz w trzech osobach Ojca, Syna i ducha Świętego… Dziękuję, że Twoja miłość ma potrójną moc i mogę jej doświadczać każdego dnia… Chwała Tobie Ojcze, Synu i Duchu Święty… Amen
Na dzisiejszą Niedzielę polecam najlepszy krótkometrażowy film jaki kiedykolwiek widziałem… Zobaczysz w Nim niesamowitą obecność i wsparcie Boga…

Dodaj komentarz