Jak odnowić miłość w rodzinie?

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Syr 48, 1. 4. 9-11

Autor Księgi Mądrości Syracha wspomina wielką postać proroka Eliasza, który słynął z mocnych słów oraz znaków. To właśnie jemu udało się odnowić pokolenie Jakuba i zwrócić je na nowo ku Bogu. Podobną misję miał św. Jan Chrzciciel, który przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa. Prowadził go ten sam duch, który był w Eliaszu.

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Mt 17, 10-13

Zarówno Eliasz jak i św. Jan Chrzciciel byli wiernymi narzędziami w ręku Boga. Dzięki ich postawie nawracały się nie tylko rodziny, ale i całe rzesze ludzi.
Spróbuj pomodlić się dzisiaj za ich wstawiennictwem o pojednanie w Twojej rodzinie, pracy, klasie, szkole, sąsiedztwie. Zawierz ostatni przedświąteczny tydzień tym największym prorokom. Proś także o to, abyś był przepełniony Bożym światłem, które może rozświetlić zamroczone serca Twoich bliskich.

Nie bój się mówić bliźnim o Jezusie i Jego woli względem rodziny. Tylko Chrystus, który jest Prawdą odwieczną może uzdrowić wszelkie podziały. Sam stań w prawdzie i pamiętaj o swojej małości. Niech każde Twoje słowo będzie wypowiadane w uniżeniu popartym głęboką pokorą. Nie czuj się lepszy i mądrzejszy od nikogo. Głoś Jezusa z cierpliwością i miłością. Nie bój się konsekwencji. Eliasz odszedł do nieba na wozie z ognistymi rumakami, a św. Janowi Chrzcicielowi ścięto głowę za prawdę. Co mogą uczynić Tobie ludzie? Jeśli ktoś wyśmieje Twoje zdanie, to oddasz w duchu chwałę Bogu za to, że mogłeś dla Pana trochę pocierpieć. Zaufaj Mu do końca.

Panie Jezu, oddaję Ci wszystkie rodziny, w których są zgrzyty i nieporozumienia. Króluj w sercu każdego człowieka i wprowadź ciepło miłości i serdeczności nie tylko podczas wigilijnych wieczerzy. Otwieraj nasze oczy na prawdziwe piękno świąt.

Polecam dzisiaj wzruszający załącznik, który pomoże w dobrym przeżyciu świąt;

Dodaj komentarz