Najlepszy prezent na Dzień Dziecka

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J 17, 20-21. 24-26

Wyobraź sobie Jezusa, który modli się do swojego Ojca w niebie. Spróbuj zobaczyć ich relację pełną odwiecznej miłości. Zauważ największe pragnienie Chrystusa, którym jest zjednoczenie wszystkich ludzi na ziemi na wzór jedności Trójcy Świętej. W tych kilku zdaniach widać ogromną miłość i wzajemne przenikanie się dwóch Osób Boskich. Jezus mówi, że objawił ludziom miłość Ojca i będzie to czynił nadal. Czy zbliżyłeś się już chociaż trochę do prawdziwego obrazu Boga Ojca, który jest Twoim najukochańszym Tatusiem? Proś Jezusa, aby ukazał Ci Jego miłość, troskę i całe obdarowanie, którym jesteś obsypywany od poczęcia. Porozmawiaj w tym Dniu Dziecka ze swoim odwiecznym Tatą. Podziękuj Mu za codzienne prezenty; powietrze, jedzenie, zdrowie, piękny świat, rodziców, przyjaciół, chęci do podejmowania nowych wyzwań, sakramenty i to słowo, które teraz czytasz. Bądź wdzięcznym dzieckiem, a czekają Cię jeszcze wspanialsze dary.
Pamiętaj także, że tylko Bóg Ojciec może zaspokoić Twoje najgłębsze pragnienie bycia kochanym, akceptowanym i bezpiecznym. Jeśli w to prawdziwie uwierzysz, to nikt i nic nie zdoła wyrwać Ci z serca miłości do pierwszego Taty we wszechświecie.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Ps 16, 8-9

Tato, dziękuję za Twoją bezwarunkową miłość. Wiem, że nie zawsze byłem grzecznym dzieckiem. Ty jednak nigdy nie przestałeś mnie kochać. Dziękuję za każdy codzienny dar. Wierzę, że jesteś stale przy mnie i prowadzisz mnie do Siebie w niebie. Pomóż mi pokazywać innym Twoją ogromną miłość do innych dzieci. Chcę budować z nimi jedność, aby cały świat poznał najlepszego Tatę we wszechświecie.
W dzisiejszym załączniku – najlepszy prezent od Taty;

oraz występ, w którym możesz wyobrazić sobie, że śpiewasz razem z Tatą 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=JacM8y-rwhw

Dodaj komentarz