Nie bój się! Idź…

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16, 9-15

Wyobraź sobie zamkniętych i rozczarowanych Apostołów, którzy słyszą świadectwo Marii Magdaleny oraz dwóch uczniów i nadal nie dowierzają w zmartwychwstanie swojego Pana. W takiej sytuacji przychodzi do nich Jezus i wytyka im brak wiary i upór. Znajdź siebie w tej scenie. Może jesteś tym niedowiarkiem, który wiele lat jest przy Bogu, a mimo to nadal ma wątpliwości. Pewnie słuchałeś już wielu świadectw ludzi, którzy żyją w prawdziwej, mocnej relacji z Bogiem. Czy wciąż masz opory, aby zrobić krok do przodu? Możesz zobaczyć dzisiaj siebie także jako osobę, która spotkała już żywego, zmartwychwstałego Jezusa i próbuje opowiadać o Nim innym. Co oczywiście wiąże się z tym, że nie zawsze każdy chce tego słuchać. Niektórzy nawet uważają takie osoby za dziwaków, którym Kościół wyprał mózg. Czy potrafisz przebić się przez taką falę odrzucenia i hejtu? Czy słyszysz w sercu mocne przynaglenie, aby iść i głosić Jezusa Chrystusa – Twojego Pana i Zbawiciela? W końcu jesteś chrześcijaninem, który powinien być światłem dla świata i solą dla ziemi. Zacznij od dzisiaj słuchać na poważnie słów Jezusa. Wypełniaj je gorliwie.
Piotr i Jan również napotykali przeszkody podczas głoszenia Ewangelii;

Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy». Dz 4, 18-20

Oni mimo trudności nie poddawali się. Dzięki ich wierze i świadectwu mnóstwo ludzi poznało prawdę i zaczęło wreszcie żyć. Pójdź ich śladami. Zrób dla Chrystusa coś więcej niż tylko poranny i wieczorny paciorek. Kościół w tym roku przypomina wszystkim nakaz misyjny Jezusa poprzez hasło roku ,,Idźcie i głoście”. Odwagi! Bóg będzie z Tobą!
Panie, dziękuję za codzienne, naturalne pragnienie ewangelizowania spotkanych ludzi. Dawaj mi siłę i odwagę do dawania świadectwa o Tobie i Twojej miłości.
Dzisiaj polecam mocne załączniki, które dadzą pozytywnego kopa:

oraz

Dodaj komentarz