Miłujący życie!

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. Mdr 11, 22 – 12, 2

Chciałbym zaprosić Cię dzisiaj do rozmiłowania się w Bożym miłosierdziu. Spróbuj uświadomić sobie, ile razy Bóg dał Ci szansę, mimo że mógł sprawiedliwie ukarać Cię za Twoje grzechy. Przypomnij sobie dziesiątki, a może i setki spowiedzi i rozgrzeszeń, w których otrzymałeś jakby nowe życie. Pomyśl, że to samo miłosierdzie było dla Twoich bliskich: rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych i tych, którzy odeszli… Podziękuj teraz dobremu Bogu…

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Ps 145, 8-9

Wczoraj po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak wielkie jest miłosierdzie Boga. Oglądając film pt. ,,Nieplanowane” o kobiecie, która pracowała 8 lat w klinice aborcyjnej, zobaczyłem, jak wielkie zło dzieje się w takich miejscach. Główna bohaterka pnie się na szczyt kariery, zachęcając innych do zabijania swoich dzieci. W sumie jedna kobieta przyczynia się do 22 tysięcy aborcji. Gdy spływa to do jej mózgu i serca, to można sobie wyobrazić, że ta osoba czuje się jak wrak. Gdyby nie miłosierny Bóg, to… aż ciężko sobie wyobrazić jej dalsze życie…

Dzisiaj Jezus posługuje się tą kobietą i ogłasza światu prawdę o aborcji. Polecam ten film wszystkim, którzy chcą zobaczyć najgorsze zło XXI wieku oraz miłosierdzie Stwórcy, który znosi w wielkim bólu to, co jego ukochani ludzie robią z nowymi, bezbronnymi istnieniami… Bóg od zawsze miłował życie i największym cierpieniem są dla Niego grzechy przeciwko życiu. Dlatego szatan mści się właśnie w ten sposób.

Panie Jezu, błagam Cię, aby ten film obejrzało jak najwięcej ludzi. Niech on pobudzi ludzkie serca do modlitwy za tych, którzy zabijają bezbronne, małe osoby. Miej w opiece także wszystkich rodziców tych małych istot, którzy ulegli presji i płaczą z powodu swoich grzechów. MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA!

Dodaj komentarz