Leczenie miłością

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?” Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną”. Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. J 5, 5-8

Wyobraź sobie, że leżysz w krużganku świątyni pośród wielu chorych ludzi… Od 38 lat jesteś ciężko chory… Nie ma lekarza, który chciałby Ci pomóc… Żaden człowiek nie interesuje się twoim bólem i cierpieniem… Czujesz się taki ostatni… Zawsze ktoś przed Tobą otrzymuje uzdrowienie… Wiecznie przegrany… Bóg Cię opuścił… Nagle posyła swojego Syna, który dostrzega Twoje nędzę i pyta: czy chcesz być zdrowy? … Chciałbyś wykrzyczeć TAK PANIE – wreszcie ktoś się mną zainteresował! Tyle lat czekam i nikt mi nie pomógł… Wszyscy mnie wykorzystywali i ranili… Słyszysz: wstań, żyj, bądź zdrowy, kochaj, nie grzesz więcej, wierz, ufaj, chwal Pana, oddawaj Mu wszystkie swoje problemy i zmartwienia…

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach. Ps 46, 2

Wyobrażam sobie dzisiaj człowieka, który nie potrafi kochać… To chyba najcięższa choroba… Ta osoba cierpi może i więcej niż te 38 lat… Nikt nie chce nauczyć go bezinteresownej miłości… Spotyka się z nieustannym ocenianiem i wytykaniem… A Bóg potrzebuje ludzi dających światło takim osobom… Światło bezinteresownej miłości, które wleje w nich nową nadzieję… Da jakiś konkretny bodziec do odpalenia na nowo w tym życiu…
Proszę Cię Panie uczyń mnie Twoim światłem, które bezinteresownie daje siebie ludziom… Niech moje słowa i czyny będą Twoim lekarstwem dla ludzi… Nie chcę za to żadnych zaszczytów i pochwał – broń mnie przed tym… Nie pozwól, by całe dobro zostało pożarte przez moją pychę…
Polecam dwa przekazy:
1) Animowany i dosyć mocny (https://www.youtube.com/watch?v=Wso6UwFkpEs)
2) świadectwo Lecrae:

Dodaj komentarz