Kochaj wszystkich

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mt 5, 44-48

Spójrz dzisiaj razem z Jezusem na swoje serce. Jak i komu wyrażasz miłość? Czy nie stronisz czasem od bycia życzliwym wobec osób, które denerwują Cię? Jaka jest Twoja postawa względem ludzi zadających Ci ból? Zauważ polecenie Chrystusa, który zachęca Cię do miłowania prześladowców. Poproś dzisiaj o tak ,,heroiczną” miłość. To jest prawdziwa droga świętości, na której Bóg pragnie być z Tobą i dawać Ci siłę do konkretnych postaw miłości i życzliwości. Uwierz w to! W przeciwnym wypadku nie będziesz różnił się zbyt wiele od pogan i celników, którzy są mili tylko dla tych, którzy odwzajemniają im miłość.

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania,
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw. Ps 119, 1-2. 4-5

Panie, poprowadź mnie drogą nieskalaną i naucz mnie postępować zgodnie z Twoim Prawem Miłości. Pomóż mi zachować w sercu Twoje napomnienia. Pragnę stale szukać całym sercem Ciebie i Twojej woli. Wierzę, że dasz mi wszystkie potrzebne łaski do tego, aby kochać wszystkich ludzi bez względu na to, jak oni będą zachowywali się wobec mnie. Proszę, kochaj ich poprzez moje słabe ciało i serce.

oraz

Dodaj komentarz