Jedno pragnienie

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana. (Por. Ps 27, 4)

Powyższy refren dzisiejszego psalmu odzwierciedla pragnienie mojego serca… Z tego pragnienia rodzą się kolejne… Wszystkie są ukierunkowane ku górze… Nie ma nic ważniejszego, bardziej godnego mojej uwagi i wysiłku… Każdego dnia chciałbym angażować całe swoje serce dla Tego, który oddał się dla mnie…
Dziękuję Ci Panie za to pragnienie… Z Tobą każdy dzień jest nową przygodą, wyzwaniem i niesamowitym darem… Uczę się Ciebie wciąż na nowo… Poznaję Twoje dzieła i wciąż zachwycam się nimi… Pragnę moimi czynami budować Twoje Królestwo na ziemi… Idąc z Tobą – ufam, że podołam każdemu wyzwaniu…

Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu! Ps 27, 14

Dodaj komentarz