Jak zdobywać ludzi dla Boga?

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Dz 6, 2-7

Czy w Twojej relacji z Bogiem doszedłeś już do momentu, w którym nie jest Ci obojętne to, czy Twój bliźni żyje bogobojnie? Czy porzuciłeś już swoje egoistyczne podejście do życia? W jaki sposób próbujesz ludziom pokazywać drogę prawdy, Ewangelii, wolności i radości? Czy potrafisz każdego dnia powiedzieć komuś kilka zdań o Jezusie i Jego miłości? Bóg w sposób szczególny powołuje Cię do tego w tym roku poprzez hasło: Idźcie i głoście. Spróbuj podjąć to wyzwanie. Nie bój się odrzucenia. Jeśli naprawdę kochasz Jezusa, to po prostu mów o Nim oraz o tym, co daje Ci żywa relacja z Nim. Dawaj też dobre świadectwo poprzez codzienne postawy gorliwości w pracy, szkole i podczas wszystkich obowiązków. Z czasem ludzie sami zaczną pytać o źródło Twojej motywacji. Wtedy będziesz miał otwartą drogę do ewangelizacji. Zacznij zdobywać ludzi dla Chrystusa. Czyń to z głęboką pokorą i świadomością, że to Duch Święty działa poprzez Ciebie. Zapraszaj Go stale do serca i słuchaj Jego natchnień. Proś Boga także o łaskę cierpliwości. Często jest tak, że zamiast siać małe ziarenka, chcemy od razu wsadzić komuś drzewo głębokiej wiary. Przy tym wszystkim potrzeba stale pamiętać, że to Bóg otwiera serca i daje konkretny wzrost. My jesteśmy tylko narzędziami.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. 1 P 2, 9

Zastanów się przez chwilę nad całym dobrem, którego doświadczyłeś od Boga w swoim życiu. Podziękuj Mu za to i poproś o odwagę, aby potrafić dzielić się tym dobrem z innymi. Twoje świadectwo może przynieść naprawdę wielkie owoce.
Panie, dziękuję za codzienne próby zdobywania ludzi dla Ciebie. Przyoblecz mnie w łaskę pokory i uniżenia, abym z cierpliwością siał Twoje ziarenka. Wiem, ze Ty zatroszczysz się o ich wzrost.
Dzisiejszy dwa załączniki, które dadzą Wam Bożego powera;

oraz

One Reply to “Jak zdobywać ludzi dla Boga?”

Dodaj komentarz