Głos Boga

Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan: Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: «Poznaj Pana!» Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy”. Hbr 8, 10-13

Przeczytaj powyższy fragment jeszcze raz… Czytaj powoli, dotykaj go sercem… Zadaj sobie pytanie, czy przestrzegasz tego przymierza? … Czy odnawiasz je w osobistej modlitwie?… Czy rozmawiając z Panem dziękujesz za Jego prawo, które umieścił w Twoim sercu i umyśle?… Czy dziękujesz za Bożego strażnika, który mówi wewnątrz Ciebie: ,,czyń dobro… unikaj zła… przeproś… podziękuj… proś pokornie… bądź wytrwały..”? …
Dziękuję Panie za Twój głos, który mnie prowadzi… Przepraszam, że czasami nie chcę Go słuchać…, że się buntuję i uciekam… Pozwól mi zawsze wierzyć, że podołam wypełniać Twoją wolę… Chcę głosić Twoją chwałę i przypominać wszystkim o Twoim przymierzu!…

Dodaj komentarz